Bron header foto: Godelindebuurt Bussum, Antoon Bruggeling

De Bazelprijs
Architectuur Gooise Meren


De Bazelprijs Gooise Meren is een onderscheiding die eens in de twee jaar wordt toegekend door de Stichting De Bazelprijs. Het wil een prijs zijn voor ontwerpen die de ruimtelijke kwaliteit in de Gemeente Gooise Meren verrijken. Dat kan zijn een gebouw, een landschappelijke inpassing of inrichting. De eerste uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 23 juni.


OVER K.P.C. DE BAZEL

Karel Petrus Cornelis de Bazel


De Bazelprijs
Architectuur Gooise Meren


De Bazelprijs Gooise Meren is een onderscheiding die eens in de twee jaar wordt toegekend door de Stichting De Bazelprijs. Het wil een prijs zijn voor ontwerpen die de ruimtelijke kwaliteit in de Gemeente Gooise Meren verrijken. Dat kan zijn een gebouw, een landschappelijke inpassing of inrichting. De eerste uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 23 juni.Karel Petrus Cornelis de Bazel


Duurzame ontwerpen eren

Voorts wil het bestuur ontwerpen die duurzaam zijn, eren. De Stichting wil hiermee ontwerpers in de brede zin van het woord - van zowel gebouwen als openbare ruimte - in de schijnwerpers zetten.

Het gaat hierbij om projecten die in de afgelopen periode van twee jaar zijn gereedgekomen. Met uitzondering van de eerste uitreiking in 2022.

De criteria waaraan de bouwwerken moeten voldoen zijn in een reglement vastgelegd. Er is een Vakprijs en een Publieksprijs.

De doelstelling van de De Bazelprijs Gooise Meren zoals bepaald in de statuten van de Stichting, is:


  • Het bevorderen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte in de gemeente Gooise Meren, met als oogmerk de verbetering van de leefbaarheid van buurten en wijken in de gemeente Gooise Meren.
  • Het stimuleren van de betrokkenheid van inwoners en organisaties van de gemeente Gooise Meren bij de kwaliteit van de omgeving;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Duurzame ontwerpen eren

Voorts wil het bestuur ontwerpen die duurzaam zijn, eren. De Stichting wil hiermee ontwerpers in de brede zin van het woord - van zowel gebouwen als openbare ruimte - in de schijnwerpers zetten.

Het gaat hierbij om projecten die in de afgelopen periode van twee jaar zijn gereedgekomen. Met uitzondering van de eerste uitreiking in 2022.

De criteria waaraan de bouwwerken moeten voldoen zijn in een reglement vastgelegd. Er is een Vakprijs en een Publieksprijs.

De doelstelling van de De Bazelprijs Gooise Meren zoals bepaald in de statuten van de Stichting, is:


  • Het bevorderen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte in de gemeente Gooise Meren, met als oogmerk de verbetering van de leefbaarheid van buurten en wijken in de gemeente Gooise Meren.
  • Het stimuleren van de betrokkenheid van inwoners en organisaties van de gemeente Gooise Meren bij de kwaliteit van de omgeving;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het laatste nieuws

Bekijk hieronder het laatste nieuws.

De Prijzen

De eerste prijsuitreiking van De Bazelprijs Gooise Meren zal plaatsvinden op donderdag 23 juni.

De Vakprijs

De Vakprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het oordeel van de hiertoe ingestelde vakjury. De prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette. De vakprijs kent ook nog twee eervolle vermeldingen.

De Publieksprijs

De Publieksprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het meerderheidsoordeel van het publiek dat hiertoe wordt uitgenodigd en gestemd heeft. De prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette.

De Prijzen

De eerste prijsuitreiking van De Bazelprijs Gooise Meren zal plaatsvinden in 2022. Nadere informatie volgt.


De Vakprijs

De Vakprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het oordeel van de hiertoe ingestelde vakjury. De prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette. De vakprijs kent ook nog twee eervolle vermeldingen.

De Publieksprijs

De Publieksprijs is de prijs die wordt toegekend op basis van het meerderheidsoordeel van het publiek dat hiertoe wordt uitgenodigd en gestemd heeft. De prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette.