Bron Header Foto: Parklaan Bussum, Antoon Bruggeling

Het Bestuur


Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf leden die aantoonbaar affiniteit hebben met architectuur en/of bouw en/of landschapsontwikkeling.

De beoordeling of kandidaat bestuursleden over de onder art 4 lid 1.a. genoemde affiniteit beschikt is aan het zittende bestuur.

Het Bestuur


Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf leden die aantoonbaar affiniteit hebben met architectuur en/of bouw en/of landschapsontwikkeling.

De beoordeling of kandidaat bestuursleden over de onder art 4 lid 1.a. genoemde affiniteit beschikt is aan het zittende bestuur.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden:


VOORZITTER

Hans
Zonneveld


SECRETARIS

Ronald
Cobben


PENNINGMEESTER

Tieme
Veen


BESTUURSLID

Arjan
de VriesWoord van dank

Het bestuur bedankt de juryleden voor hun werkzaamheden die zij om niet hebben verricht.

Ook danken wij Heleen Bloemena en Sandrijn Sas voor hun inzet gedurende een aantal jaren voor de Stichting De Bazelprijs als lid van de projectgroep die al het voorbereidende werk heeft verricht.

We danken ook Lieve Vukanovic (die de jury bij haar werk heeft bijgestaan). En tenslotte bedanken we ook onze Vrienden van de Bazelprijs.
Zonder hun financiële bijdrage zouden we 23 juni niet de eerste De Bazelprijzen hebben kunnen uitreiken.